Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Základní a Mateřská škola

Příspěvková organizace vznikla v roce 2003 sloučení do té doby samostatných organizací Základní školy Kyjovice a Mateřské školy Kyjovice.

Oficiální webové stránky školy a školky

ZŠ Kyjovice Je jednou z malotřídních škol, která leží na hranici okresů Opava, Ostrava a Nový Jičín. Má více než stoletou historii. Budova, ve které se nyní vyučuje byla vybudována již v roce 1904, ovšem samotné vyučování v naší vesnic bylo zahájeno již kolem roku 1868. V naší škole působilo mnoho výborných učitelů, ovšem nejznámější z nich byl především Jan Salich - otec slavné regionální malířky a spisovatelky Heleny Salichové, která náš kraj proslavila především Kronikou slezského lidu. Po celou dobu svého fungování je naše škola malotřídní.

V současné době navštěvují školu žáci 1. až 5. ročníku ve dvou třídách. Součástí školy je školní družina. Ve spolupráci se sdružením rodičů Korálek organizujeme nejen pro naše děti několik zájmových kroužků (např. počítačový kroužek,  taneční kroužek, výtvarný kroužek, novinářský krouždružinaek). Dlouholetou tradici má především dramatický kroužek, který pravidelně vystupuje v okolních školách, účastní se divadelní přehlídky Dětská scéna v Opavě. Mezi úspěšné aktivity patří také příprava zdravotnické hlídky na soutěž Mladý zdravotník Opava.V rámci zkvalitnění volného času našich dětí jsme navázali spolupráci se Základní uměleckou školou Heleny Salichové a od školního roku 2006/2007 u nás funguje pobočka této ZUŠ - výtvarný obor.

Škola se na veřejnosti prezentuje dnes již pravidelnými akcemi, které jsou určeny nejen pro rodiče žáků - Zlatý slavík (kombinace tří soutěží - recitační, pěvecké a výtvarné), vánoční vystoupení, oslavy Dne matek, sportovní klání v atletickém pětiboji malotřídních škol apod.
 třídaVe školním roce 2005/2006 jsme zahájili celoškolní projekt Do you speak English? Yes, we do. V rámci tohoto projektu jsme zařadili krátké vstupy v angličtině do vyučování všech ročníků. V současné době postupně zařazujeme do výuky Školní vzdělávací projekt – Korálek ke korálku aneb skládáme mozaiku života, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy. ZS KyjoviceDo vyučování zařazujeme projektové vyučování, metody Kritického myšlení a Činnostního učení. Snahou všech zaměstnanců naší školy je vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se děti cítí dobře. Snažíme se volit takové výukové metody, abychom je vedli k samostatnosti a k přemýšlení o věcech kolem sebe.

Mateřská škola 

Mš KyjoviceVznik mateřské školy se datuje k 1.9.1946. Byla zřízena v přízemí obecné školy a navštěvovalo ji 34 dětí. Později bylo zařízení MŠ přestěhováno do budovy č. 3 v obci, která původně náležela zámku (dnešní klubovna TJ Sokol, ještě dnes se používá termín „ stará školka“). Od 11.1.1965 byla zprovozněna budova dnešní mateřské školy. 

V současné době je naše MŠ jednotřídní s kapacitou 30 dětí.skolka Školka je dětem zpřístupněna denně v době od 6:30 do 16:00. Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš školní program tvoříme tak, aby zohledňoval potřeby dětí a rodičů a zároveň navazoval na roční období, společenské dění v naší obci a jiné události a slavnosti, které souvisejí s chodem naší MŠ.
Děti s vývojovými poruchami řeči mohou přímo v naší škole pracovat s logopedickou asistentkou, která spolupracuje s SPC v Opavě.
Mezi aktivity, které naše mateřská škola nabízí, patří gymnastický kroužek agentury Špičková a výtvarný kroužek pro předškoláky. 
 

Ve spolupráci se sdružením Korálek – Sdružení při ZŠ a MŠ Kyjovice (dříve SRPŠ) pořádáme pro děti a jejich rodiče dnes již tradiční akce jako Drakiáda, Den matek, Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark, výtvarné dílny. Každý rok ozvláštňujeme netradičními akcemi jako je např. Slavnost světýlek, výtvarné soutěžení rodin apod.

Na činnosti naší mateřské školy se aktivně podílí také místní složky (SDH Kyjovice, TJ Sokol Kyjovice).
Pro informovanost rodičů a prezentaci naší činnosti vydáváme vlastní školní časopis – Zvoneček.

Snažíme se, aby děti byly v naší mateřské škole šťastné a spokojené. Doufáme, že se rodiče na nás mohou vždy obrátit s důvěrou.

skolkaskolkaskolka

skolkaskolkaskolka

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů