Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Kaple sv. Víta

kaple 

 Pravidelné bohoslužby:

 • pátek 18:00 (v zimním období 17:00)
 • neděle 09:00

Web: http://kyjovice-kaple.webnode.cz/

Historie:

kaple
Od roku 1851 stála v Kyjovicích poblíž školy v místě kde je pomník padlým v I. světové válce dřevěná kaple, která v třicátých letech minulého století pro svůj stav nevyhovovala a proto se začalo uvažovat o stavbě nové kaple. Dne 22. ledna 1922 bylo rozhodnuto na valné hromadě obce, že se tato stavba bude realizovat. Byl zvolen výbor pro stavbu kaple, ve kterém byli : 

 

 • hrabě Bedřich Stolberg
 • Staffin Maxmilián - předseda
 • Vavrečka Adolf č.p. 35 - pokladník
 • Krčmář Josef č.p. 18
 • Naivert Emil č.p. 70
 • Sedlák Josef
 • Juchelka Arnošt č.p. 118
 • Krayzel Josef č.p. 72
 • Vaněk Rudolf č.p. 33
 • Drastík František č.p. 54 
Bezprostředně po rozhodnutí o realizaci stavby byla 2. února provedena první sbírka v obci, která, při níž se vybralo 6 900 Kč. Též byly zahájeny přípravné práce například lámání kamene a těžba dřeva.
 
Od paní Amálie Kotyzové byl zakoupen pozemek. 
kapleDne 6. května 1922 byla zbourána stará kaple, 27. května podepsáno se stavitelem zadání stavby, krátce na to byl 30. května položen základní kámen nové kaple a započaty práce na stavbě nové kaple. Předběžný rozpočet na stavbu činil 119 000 Kč. Přibližně jednu čtvrtinu nákladů na stavbu hradil hrabě Stolberg
 
Tato stavba probíhala v létech, kdy v celém světě panovala hospodářská krize a finančních prostředků nebylo nazbyt.. Protože obecní pokladna byla vyčerpána stavbou silnice směrem na Ostravu a její finanční prostředky byly omezené a dary místních občanů nestačily, požádala obec 18. dubna 1923 o možnost uspořádání sbírky v celém Slezsku. Tato žádost byla schválena úřady v Bílovci 17. května 1923 a sděleny podmínky této sbírky.
21. června 1923 byly na úřadě v Bílovci vydané legitimace pro pět mužů, kteří po celém kraji vybírali dary na stavbu naší kaple.
 
Byli to :
 • Emil Najvrt č.p. 70
 • Arnošt Juchelka č.p. 118
 • Alois Krayzel č.p. 58
 • Jan Vaněk č.p. 100
 • Adolf Kraizel č.p. 95
kapleDochovaly se čtyři sběrné knížky, se kterými putovali po celém kraji a sbírali prostředky na dostavbu kaple. Jejich cesty směřovaly na těšínsko hlučínsko, opavsko, frýdecko a vítkovsko.
8. července 1923 byla hotová hrubá stavba, další rok 1. června 1924 byla se stavitelem podepsáno „dohoda o provedení fasády“.
V roce 1928 bylo provedeno vymalování kaple a nástěnná malba s Kristem vzývaným českými světci. Tyto práce prováděl kyjovický rodák Jindřich Sedlák.
25. srpna 1929 byl farářem Josefem Bašným a páterem Vojtěchem Bílkem posvěcen nový zvon který se jmenoval„Svatý Josef“ pro kapli v Kyjovicích. Tento zvon v ceně
3 068 Kč daroval Josef Krčmář č.p. 18 .
 
15.9.1929 v 8 hodin ráno byla nová kaple posvěcena světícím  biskupem Josefem Schinzelem, pak následovala mše svatá u nového oltáře, který věnoval kapli hrabě Stolberg. Současně byl posvěcen i nový hřbitov a proběhla svátost biřmování. Pozemek na hřbitov a oplocení v ceně 17 000 Kč věnoval rovněž hrabě Stolberg. O zásluhách a pomoci při stavbě kaple svědčí i to, že je na první lavici erb jeho rodu. Celkové náklady na stavbu činily 104 000 Kč. Peníze pocházely ze sbírek v obci, sbírek po celém slezsku a část peněz byla zapůjčena z banky.
3. května 1931 byly posvěceny sochy Panny Marie a Božského srdce Páně.
 
kaple12. února 1942 byl sundán zvon a 14. února odvezen společně se zvony z Pusté Polomi, protože musel být odevzdán němcům na válečné účely.
Během 2. světové války i když byla obec bombardována a některé bomby vybuchly i v blízkosti kaple, nebyla tato vážněji poškozena.
14. června 1948 byl zakoupen nový lustr a 16. října1948 byla do kaple zavedena elektřina.
 
V roce 1950 byla ke kapli přistavena sakristie.
Kolem roku 1980 byl instalován nový obětní stůl a ambon.
V roce 1986 byla provedena rekonstrukce střechy na sakristii.
V roce 1987 proběhla oprava fasády včetně nátěru, výměna okapů na věži a očištění střechy.Náklady na opravy činily 11 480 Kč a bylo odpracováno 2 046 hodin bez nároku na odměnu.
 
31. října 1989 byly upraveny zvony na elektrický pohon (do té doby se zvonila ručně p. Matlášková). V tomto roce proběhlo rovněž vymalování interiéru kaple, nátěr lavic a restaurování některých soch.
 
V roce 1990 byla provedena oprava oltáře.
V roce 1999 byla realizována plynofikace kaple a akumulační kamna byly nahrazeny plynovými.
V roce 2003  bylo provedeno čalounění lavic a výměna koberce v presbytáři (koberec daroval p. Jaroslav Drastík).
V červenci 2004 byla provedena výměna podlahy v sakristii.
Výčet akcí není úplný, o některých není písemný zápis a časem se na ně zapomnělo.
 

(přebráno z webových stránek kaple)

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů