Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

TJ Sokol Kyjovice

Ceník pronájmů v T. J. Sokol Kyjovice zde ke stažení

KlubovnaKlubovna2Klubovna3

Klubovna4Klbovna5Klubovna6

Plán akcí T.J. Sokol na rok 2020

 • 1. 3. 2020 v 15. 00 hodin - Valná hromada
 • 11. 1. 2020zajištění Tříkrálové sbírky
 • 21. 3. 2020 – Velikonoční floristická dílna, tvořivý koutek pro děti a pletení pomlázek( ve spolupráci s Korálkem
 • 8. 5. 2020 – Volejbalový turnaj Osvobození-
 • 30. 5. 2020- zapojení do celostátního projektu ČOS Move Week,sportovně zábavný sokolský pochod -
 • 30. 3. 2020 – zájezd do divadla A. Dvořáka, Osm žen, ve spolupráci ČZS-
 • Říjen 2020 – zájezd do divadla – Do naha, ve spolupráci ČZS
 • Prosinec 2020 – zájezd do divadla, Jezulátko, ve spolupráci ČZS
 • 26. 9. 2020 – Sokol v pohybu, zapojení do celostátního projektu ČOS
 • 6. a 13. 12. 2020 – Vánoční výstava: Andělské cinkání
 • Prodej na Vánoční obecní akci
 • 30. 12. 2020 – Předsilvestrovský pochod
 • Připravujeme přátelské posezení s pohoštěním pro členy divadelního souboru Pod zámkem jako poděkování za práci v souboru

Oprava a údržba:

 • Zajistit vytápění budovy T.J. Sokol jiným způsobem než v současnosti. Uvažujeme o plynofikaci. Připravujeme zpracování dokumentace na plynofikaci. Šetříme na realizaci.
 • V dubnu se uskuteční tradiční velký úklid budovy, mytí oken, úklid půdního prostoru
 • Provedeme opravu okapů budovy. Porovnáváme ceny klempířského materiálu. Klempíře máme zajištěného. Opravy by se měly provést v létě. Bude hrazeno z příspěvku sponzora.
 • Chceme provést výmalbu klubovny popř. vstup a kuchyň.
 • Musíme zajistit elektro revize a revize hasicích přístrojů.
 • Pomalu se budeme připravovat na oslavu 100 let Sokola v Kyjovicích, který oslavíme v roce 2021.

 

Tělocvičná jednota Sokol v Kyjovicích má k datu 11 . 3.  2020  29 členů.

Výbor T.J. Sokol pracuje v tomto složení:

 • Starostka: Miroslava Rychtářová
 • Jednatelka: Iveta Gardianová
 • Hospodářka: Anička Fojtíková
 • Kontrolní komise: Stanislav Havrlant
 • Členové výboru:
 1. Běla Čtvrtková- správce budovy TJ.
 2. Božena Vavrečková
 3. Lucie Kratochvílová
 4. Silva Grygarová
 5. Jaromír Drozdek

T.J.  Sokol Kyjovice nabízí tyto  aktivity

Divadelní soubor „ Pod zámkem“, vede J. Drozdek a S. Grygarová více na divadlopodzamkem.wenode.cz

Z historie:

TJ Sokol byla v Kyjovicích založena 27.11.1921 a to na podnět učitelů Josefa Kubánka a správce školy Josefa Salicha. Tuto myšlenku schválila valná hromada za pomoci mateřské jednoty klimkovické. Počáteční stav členstva:

24 mužů, 2 ženy, 10 dorostenců, 3 dorostenky.

Složení výboru TJ:
 • Starosta a vzdělavatel – Josef Salich
 • Místostarosta- Josef Bena
 • Náčelník- Josef Neuwirt
Členové:
 • Jan Teichman- revizor účtu,
 • Felix Havrlant - pokladník,
 • Teichmanová Jindřiška
 • Josef Grygar
 • Ludvik Frgala - jednatel,matrikář
 • Josef Stoniš,
 • František Ttížek,
 • Jindřich Sedlák - režisér,
 • Jan Kupka – hospodář,
Zajímavosti:

Členské příspěvky v době založení:

Pro necvičící členy – měsíčně 5 Kč, pro cvičící – 3 Kč

Zápisné činilo 5 Kč

První cvičení se uskutečnilo 15.12.1921 v sále U Vašiců za účasti 10 členů.Cvičila se prostna.

V pokladně bylo 137 Kč.

Jednota žila velice kulturním životem a to hlavně hraním divadelních her.

27.8.1922 se uskutečnilo první sokolské veřejné cvičení. Veřejné cvičení přecházel krojovaný průvod obcí s dechovou hudbou. Cvičilo se na louce J. Beny za vesnicí směrem na Zbyslavice.

Náplň aktivit TJ Sokol v minulosti:

Cvičení na nářadí, cvičení  prostných,

Pořádaní veřejných cvičení  na hřišti za vesnicí směrem na Zbyslavice, v zámeckém parku později na areále zdraví/

Pořádání sokolských bálů a plesů

Účast na Všesokolských sletech a Spartakiádách

Činnost ochotnického divadla / režiséři: Leopold Grygar, Jan Lichý, Karel Bajer,

Pavel Kučera, Marie Vaňková/

Pořádání stanových táborů U Patra, Pod Záhumení/

Pořádání šachových turnajů

Besedy s významnými sportovci

Pořádání Gymnastických čtyřbojů

 

Střípky událostí ze života TJ Sokol:

1960 – započalo cvičení v tělocvičně odborného učiliště v zámku / bývalá oranžérie/

            Sokol využívá tělocvičnu 2x týdně

1967 – TJ Sokol a MNV má zájem o prostory tělocvičny, neboť učiliště přestěhováno

1972 – přístavba zdi k tělocvičně, pořízena břizolitová omítka, k vytápění pouze jedny kamna.

Od 1975 Sokol součástí ČSTV

1977 – započata výstavba areálu zdraví

1978 – ústřední topení v tělocvičně

15.6.1980 – Slavnostní otevření areálu zdraví

1986 – zbourána košíkárna na jejíž místě se má stavět přístavba tělocvičny

Po r. 1989 znovu se Sokol může  hlásit k Tyršově myšlence – opět název Tělocvičná jednota  Sokol

 

Starostové TJ Sokol Kyjovice
 • Josef Salich
 • Jan Kupka
 • František Tížek
 • Josef Lichý
 • Jaroslav Trojka
 • Dušan Trojka
 • Stanislav Grygar
 • Miroslava Rychtářová

 

Kronikáři TJ Sokol:
 • Jan Teichman /1.2.1926 - 1957/
 • Rudolf Juchelka /1958 – 1974/
 • František Volný /1975 - 1992
 • Miroslava Rychtářová / od 1993 - doposud/

 

Útržky  novodobé historie až po součastnost

1993 Sokolské hry bez hranic v Kyjovicích

1994 – Všesokolský slet, z  Kyjovic cvičilo 19 žen, 6 mladších žákyň, 3 muži,

1995 – První Sokolské maškarní Šibřinky, nové sporty v Sokole nahrazují tradiční prostná a cvičení na nářadí - florbal, volejbal, cvičení kondiční gymnastiky, zájezdy do krytého bazénu, asfaltování vjezdu na areál, nátěr stropu v tělocvičně, vymalování tělocvičny,oprava krytů na radiátory cvičení se uskutečňuje 5x v týdnu, 8 druhů cvičení

1996 – Započata činnost oddílu stolního tenisu, 1. turnaj – 2/ 1996, 19 účastníků,  oprava podlahy v tělocvičně

1997 – Oprava střechy na klubovně TJ, pracuje 6 cvičení / 10cvičitelů/

2002 – Začíná problém s nedostatkem kvalifikovaných dobrovolných cvičitelů, započaly problémy s modernizací tělocvičny a areálu zdraví

2003 - Poslední stanový tábor pořádaný TJ / indiánské léto/

2004– Bramborobraní , akce na areále s hudbou a ochutnávkou bramborových specialit, snaha o převod majetku TJ sokol do vlastnictví obce Kyjovice z důvodů snadnějšího získání finančních prostředků na opravy tělocvičny a areálu.

2009 -2010 na pozemcích TJ Sokol je realizován projekt sdružením Kyjovičtí rodáci   s názvem Zahrada setkání.

2011 -Snaha NPÚ o prohlášení tělocvičny/ bývalé oranžérie/ za národní            kulturní památku. Toto se neuskutečnilo. Oranžérie nebyla prohlášena za národní kulturní památku. Probíhalo jednání o převod částí majetku TJ Sokol do vlastnictví obce. Hlavní náplní činnosti TJ byla činnost divadelního souboru Pod zámkem, činnost tanečního souboru MIA,  činnost oddílu stolního tenisu, zdravotního tělocviku a jógy. V roce 2011 byla zahájena činnost  turistického oddílu.Tělocvična byla na základě statického posudku uzavřena. Proběhla akce u příležitosti 90 let založení T.J. Sokol Kyjovice

2012 – Schválen převod majetku TJ( Sportovní areál a tělocvična ) v Praze na ČOS

2013 - Dokončen převod majetku TJ na obec Kyjovice

2014 - Byla provedena celková rekonstrukce areálu na náklady obce, která   získala na opravy dotace. Sportovní areál je již ve vlastnictví obce. Byla také provedena rekonstrukce interiéru klubovny T.J. Klubovnu je možné si pronajmout za účelem rodinné akce, večírku, schůze ( viz. ceník pronájmu) Úspěšně jsou pořádány turistické pochody. Divadelní soubor „ Pod zámkem“ sehrál 11 x představení Agentura Drahoušek za sezónu ( duben – listopad 2014)

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů