Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Služby nemocným

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

obr1

Milí přátelé, věřící i nevěřící, lidé dobré vůle!

Jako nemocní chodí za svým lékařem do jeho ordinace, tak i věřící se setkávají se svým farářem a zvláště s Ježíšem v kostele. Jenže: Mohou přijít situace (ať už krátkodobě nebo dlouhodobě), kdy zdravotní stav nedovolí lékaře navštěvovat, a pak tomu bývá opačně. Lékař navštěvuje nemocné v jejich domácnostech. Podobně mohou přijít situace (ať už krátkodobě nebo dlouhodobě), kdy zdravotní stav nedovolí navštěvovat kostel. Je dobré vědět, že v takových situacích farář rád navštíví nemocné v jejich domácnostech a poslouží jim svátostmi doma. Je to běžná služba. Jen v naší farnosti je pravidelně navštěvováno asi 50 nemocných a nemohoucích.

Moc prosím: Všímejte si ve svém okolí a zvláště ve svých rodinách nemocných a nemohoucích a nabídněte jim zprostředkování návštěvy kněze. Možná by o to leckdo ve své nemoci, opuštěnosti či stáří stál. Vždyť těch, kdo do kostela chodili (nebo třeba i nechodili), a dnes už nemají síly, je v každé farnosti dost. Kněz o nich mnohdy ani neví, zvláště když ve farnosti není příliš dlouho. Mrzí mě, když se třeba při vyřizování pohřbů dovídám, že babička či dědeček už dlouhá léta do kostela nemohli a ani nevěděli, že by je kněz rád navštívil a posloužil jim rozhovorem i svátostmi. Leckdo by o to ve své nemoci, opuštěnosti či ve svém stáří stál.

Víte-li o někom takovém, prosím: Nabídněte a zprostředkujte mu tuto službu. Zde jsou kontakty na faru v Pusté Polomi: tel. 603 368 922, e-mail: rkf.pustapolom@doo.cz. Prosím, uložte si je pro případ potřeby.

Snad ještě pár technických informací: Nemocní jsou v naší farnosti navštěvováni dle domluvy cca 1x za měsíc. V případě akutní potřeby je možno domluvit i mimořádnou návštěvu a udělení svátostí kdykoliv. Je možno nemocným zajistit také službu kněze v nemocnicích. Ve vzdálenějších nemocnicích se zpravidla využívá služba tamějšího kněze, do blízkých nemocnic (Opava, Ostrava-Poruba, Bílovec) je možno zajet dle možností s vlastním farářem nebo rovněž využít tamější kněze.

Zde jsou pro případ potřeby telefonické kontakty na kněze, na jejichž území se nacházejí nemocnice, a kteří také mohou nemocným posloužit:

  • OPAVA : 733 307 117 nebo 595 532 185
  • OSTRAVA-PORUBA : 596 933 550
  • OSTRAVA-VÍTKOVICE : 731 625 645
  • OSTRAVA-FIFEJDY : 596 114 706
  • BÍLOVEC : 732 466 176

Je dobré vědět a mít uloženo mezi důležitými kontakty, že Ostrava má i svého vlastního nemocničního kaplana (P. Václav Tomiczek – 733 741 700), stejně tak Opava má svého vlastního nemocničního kaplana (P. Marek Večerek ), kteří jsou k dispozici nejen pro akutní stavy, ale též pro pravidelnou péči v době hospitalizace v nemocnici. Nebojte se také na ně obrátit!

Je též dobré vědět, že kněze pustí na JIP, na ARO, prostě všude a kdykoliv. Má smysl volat kněze i k člověku v bezvědomí či v umělém spánku!!! Svátost pomazání nemocných se uděluje i v bezvědomí, pokud lze rozumně předpokládat, že nemocný by o tuto svátost stál. V bezprostředním ohrožení života volejte kněze klidně i v noci.

Chtěl bych podtrhnout, že služba kněze nemocným není určena jen pro umírající. Je určena pro všechny nemocné, nemohoucí, osamělé, kteří již do kostela nemohou. Takových návštěv bývá nejvíc. Zvláštní význam pak tato služba jistě má u těch, jejichž život je v ohrožení či jejichž život dohasíná. I psychologicky je pak pro pozůstalé velkým pohlazením po duši, když vědí, že svému blízkému zajistili nejen lékařskou péči a lidskou blízkost, ale také službu duchovní.

Jsme vám k dispozici.

Za všechny výše jmenované kněze

o. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů