Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Osobnosti obce

Maria Regina Stolberg

Dne 10.května 2010 ve věku 92 let zemřela Maria Regina Stolberg - posledním bydlištěm Paderborn, rodem z Kyjovic. Poslední rozloučení se konalo na náklady obce Kyjovice v místní kapli sv. Víta dne 21.5.2010. Tělesné pozůstatky byly uloženy na místním hřbitově vedle ostatků jejích rodičů. Na poslední rozloučení přijeli příbuzní komtesy M. Reginy Stolbergové z různých koutů světa. Pozůstalí projevili velký zájem o  prohlídku tehdejšího bydliště – zámku zesnulé. S laskavým svolením vedení zámku si pozůstalí prohlédli současný stav zámku, který nyní slouží jako domov pro seniory. Měli zájem zejména o původní prvky stavby, zejména o zámeckou kapli, původní detaily a  park.


Jindřich Sedlák

Jindřich SedlákNarodil se 29. září 1893. Vyučil se malířem pokojů, ale více ho přitahovala umělecká malířská tvorba. Maloval portréty, pohlední lístky, pro Kyjovice vytvořil divadelní oponu. Jeho nástěnnými malbami se pyšní řada slezských kostelíků včetně kaple v Kyjovicích. Je také autorem návrhu pomníku padlých v 1.světové válce, jenž byl později vystavěn nedaleko Základní školy.

 

Rád také veršoval, a právě obsah některých jeho básni se mu stal osudným. V roce 1940 byl zatčen gestapem a 23. května 1942  umučen nacisty v koncentračním táboře v Dachau.

Lidé z obce i okolí vybrali finanční prostředky na stavbu pomníku jeho památce. Tento pomník byl odhalen roku 1947 na místním hřbitově. U příležitosti odhalení pomníku, byla uspořádána souborná výstava jeho malířské tvorby.

Bohužel podobu pomníku už známe jen z dobových fotografií. V roce 1998  neznámí vandalové zničili pomník a odcizili bronzový reliéf slezské orlice.


Helena Salichová


Helena SalichováNarodila se 24. dubna 1895 v Kyjovicích. Byla malířkou, grafičkou, spisovatelkou a sběratelkou lidové slovesnosti. Také byla autorkou kroniky slezského kraje "Ze starých časů" s vlastními dřevoryty a také prozaických děl ("Dům z pohádky"). Věnovala se taky malbě květin, zátiší a motivů z Ostravska. Roku 1970 byla jmenovaná čestnou občankou Kyjovic. 2. července 1975 umírá.

 

V roce 2003 se podařilo, ve spolupráci OÚ Kyjovice a MÚ Polanka n/ Odrou, realizovat 2. vydání knihy H. Salichové Ze starých časů. 17.11.2005 byla odhalena pamětní deska malířky a spisovatelky H. Salichové, která je umístěna na budově obecního úřadu. Díky osobnosti Heleny Salichové, která se v Kyjovicích narodila a v Polance žila, byla v roce 1995  navázána mezi těmito místy velmi dobrá spolupráce.

Dne 1.9.2006 byl v Kyjovicích, na základě spolupráce obce Kyjovice a ZUŠ v Polance n/Odrou, otevřen výtvarný obor pro děti a mládež z Kyjovic a okolí. V letošním školním roce navštěvuje VO 29 žáků z Kyjovic, Těškovic, Pusté Polomi, Poruby a Budišovic. Obor vyučuje Miroslava Rychtářová. Výuka probíhá v budově základní školy dvakrát týdně. Své výtvarné práce žáci vystavují v prostorách ZŠ Kyjovice, prostorách ZUŠ v Polance a v kině v Polance. Dne 6.12.2006 vystoupili tito žáci v kině v Polance s netradiční výtvarnou módní přehlídku. VO se zúčastnil Přehlídky výtvarných projektů Ostrava 2007 na Slezskoostravském hradě. Žáci vystoupili na akci Na soutoku 2007 s projektem Živly. Ve dnech 23. a 24. 6 .2007 připravili žáci VO výstavu Na provázku pro rodiče i ostatní občany z  Kyjovic a okolí.

V lednu 2007 se uskutečnila výstava obrazů Heleny Salichové v galerii Chagall v Ostravě, na níž byli pozváni zástupci naší obce. Z této výstavy byly pro obec zakoupeny tři grafiky naší slavné rodačky, neboď obec doposud vlastnila pouze jeden obraz H.S. Obrazy jsou umístěny v zasedací místnosti OÚ.

Helena SalichováHelena SalichováHelena Salichová


Bedřich Stolberg

Hraběcí rodina Stolbergů vlastnila od dob rakouské monarchie pozemky a nemovitosti v katastru Kyjovic. Stolberg nepatřil k smutně proslulé páté koloně usilující o násilné začlenění Sudet do velkoněmecké říše. Fridrich Theodor Stolberg zasedal v senátu československé republiky. Hrabě Stolberg financoval a přispíval na stavby v obci (silnice, kaple, lokálková dráha Kyjovice - Svinov). Byl odborníkem ve výsadbě, šlechtění a budování parkových ploch. Za jeho přítomnosti na kyjovickém panství zaznamenal zámecký park nebývalého věhlasu. Bohužel v poválečném účtování se musel s manželkou Antonií Františkou a dvěma dcerami vystěhovat do Německa. Hrob Bedřicha Stolberga, jeho manželky a jedné z dcer se nachází na místním hřbitově v půlkruhovém výběžku se symbolem kříže se sochou Krista. Ostatky rodiny Stolbergových zde byly převezeny a důstojně pohřbeny za účasti občanů Kyjovic i okolí v roce 1999.

Bedřich Stolberg s rodinnou:

StolbergStolberg

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů