Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Projekty v obci

„Vodní nádrž Kyjovice – příprava PD“

Publicita projektu

 


„Autobusová zastávka u Lípy v Kyjovicích“

publ.

 

 

 

 

 

 


"Zvýšení bezpečnosti dopravy"

Nasvícení přechodů u ZŠ a MŠ určitě upozorní všechny řidiče ke zvýšené opatrnosti. Ještě pár informací k tomu, že v naší obci přibylo dopravních značek, všechna označení byla navržena dle stávajících platných norem a byla schválena Policii ČR. Každá křižovatka s místními komunikacemi nyní musí být označena ze všech směrů, neboť policie při řešení dopravních nehod vychází vždy z označení křižovatky. Zároveň dodávám pro všechny řidiče, že máme nové značení zóny 40 km v celé obci a je na nás, abychom toto dodržovali a byli příkladem pro ostatní.
Děkuji všem zastupitelům za to, že podpořili uvedený projekt, který byl schválen v loňském roce a získali jsme na něj dotaci z MAS.

logofoto MŠFoto ZŠ


"Oprava figurálních a nástěných maleb v triumfálním oblouku a výmalba kaple sv. Víta v Kyjovicích"

kaple

Akce byla realizována za podpory Ministerstva zemědělství.

szif


"Nákup specializované techniky pro JSDH Kyjovice"

plakat

  • Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup specializované techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v obci Kyjovice. Jedná se o nákup osvětlovacího stožáru a prostředků pro odstraňování spadlých stromů (elektrický naviják, motorová pila). Nová technika bude využívána k zásahům v hasebním obvodu a bude umístěna v požární zbrojnici, Kyjovice čp. 275.

  • Cíle projektu:
  • Hlavní cíl projektu:

Posílení vybavení JSDH Kyjovice specializovanou technikou pro řešení mimořádných událostí pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

  • Výsledky projektu:

Díky nově nakoupené technice bude práce hasičů usnadněna díky nové výkonné technice, která napomůže zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací. Dojde také ke snížení časové dotace díky lepšímu výkonu nové techniky ve srovnání s použitím techniky současné. Dojde také k zajištění soběstačnosti JSDH Kyjovice v případě mimořádných událostí.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.


obr

Kotlíková dotace a půjčka

Smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu obce Kyjovice (49.54 MB)


"Zateplení OÚ Kyjovice"

Projekt

 

puvodní 1 původní 2 puvodni 3

 

po rekonstrukci 1 po rekonstrukci 2 po rekonstrukci 3


"Sportovní a společenské centrum Kyjovice - rozšíření infrastruktury"

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

logo ms kraj


"Budova občanské vybavenosti"

foto1foto2foto3

foto4foto5foto6

foto7foto8foto9

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

logo ms kraj

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů