Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Projekty v obci

Vybavení pro JPO III Kyjovice

obr 1Hlavní částí projektu je pořízení věcných prostředků požární ochrany v souladu s technickými podmínkami a parametry, které stanovuje MV-Generální ředitelství HZS ČR pro podaktivitu B – Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Zakoupeno bude: 1ks termokamera, 5ks izolační dýchací přístroj, 4ks ruční digitální terminál včetně příslušenství. Všechny položky požárního příslušenství budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy - IROP - TECHNIKA PRO IZS - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz). Při realizaci veřejné zakázky a výběru dodavatele speciálního technického vybavení budou dodrženy všechny technické specifikace, které budou odsouhlaseny GŘ HZS ČR.

 


Virtuální učebna na ZŠ Kyjovice

publicitaCílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na ZŠ a MŠ Kyjovice.
V rámci projektu dojde k modernizaci a vybavení odborné učebny, odpovídající moderní formě
vzdělávání. Součástí projektu jsou dodávky IT vybavení, VR a pomůcek.

 

 


Nadace AGROFERT

logoDíky finančnímu příspěvku Nadace Agrofert pořídila obec Kyjovice pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů šest nových zásahových přileb Dräger HPS 7000.

Celková pořizovací cena byla 58 602 Kč. Nadace Agrofert přispěla částkou 50 000 Kč, zbývající část dofinancovala obec Kyjovice ze svého rozpočtu.

Vybavení pro jednotku dodala společnost Dräger Ostrava. Díky pořízení nových prostředků se zvýší akceschopnost jednotky a ochrana zasahujících hasičů.

Touto cestou děkujeme Nadaci Agrofert a obci Kyjovice za poskytnutí finančního daru.Hasiči


„Vodní nádrž Kyjovice – příprava PD“

Publicita projektu

 


„Autobusová zastávka u Lípy v Kyjovicích“

publ.

 

 

 

 

 

 


"Zvýšení bezpečnosti dopravy"

Nasvícení přechodů u ZŠ a MŠ určitě upozorní všechny řidiče ke zvýšené opatrnosti. Ještě pár informací k tomu, že v naší obci přibylo dopravních značek, všechna označení byla navržena dle stávajících platných norem a byla schválena Policii ČR. Každá křižovatka s místními komunikacemi nyní musí být označena ze všech směrů, neboť policie při řešení dopravních nehod vychází vždy z označení křižovatky. Zároveň dodávám pro všechny řidiče, že máme nové značení zóny 40 km v celé obci a je na nás, abychom toto dodržovali a byli příkladem pro ostatní.
Děkuji všem zastupitelům za to, že podpořili uvedený projekt, který byl schválen v loňském roce a získali jsme na něj dotaci z MAS.

logofoto MŠFoto ZŠ


"Oprava figurálních a nástěných maleb v triumfálním oblouku a výmalba kaple sv. Víta v Kyjovicích"

kaple

Akce byla realizována za podpory Ministerstva zemědělství.

szif


"Nákup specializované techniky pro JSDH Kyjovice"

plakat

  • Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup specializované techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v obci Kyjovice. Jedná se o nákup osvětlovacího stožáru a prostředků pro odstraňování spadlých stromů (elektrický naviják, motorová pila). Nová technika bude využívána k zásahům v hasebním obvodu a bude umístěna v požární zbrojnici, Kyjovice čp. 275.

  • Cíle projektu:
  • Hlavní cíl projektu:

Posílení vybavení JSDH Kyjovice specializovanou technikou pro řešení mimořádných událostí pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

  • Výsledky projektu:

Díky nově nakoupené technice bude práce hasičů usnadněna díky nové výkonné technice, která napomůže zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací. Dojde také ke snížení časové dotace díky lepšímu výkonu nové techniky ve srovnání s použitím techniky současné. Dojde také k zajištění soběstačnosti JSDH Kyjovice v případě mimořádných událostí.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.


obr

Kotlíková dotace a půjčka

Smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu obce Kyjovice (49.54 MB)


"Zateplení OÚ Kyjovice"

Projekt

 

puvodní 1 původní 2 puvodni 3

 

po rekonstrukci 1 po rekonstrukci 2 po rekonstrukci 3


"Sportovní a společenské centrum Kyjovice - rozšíření infrastruktury"

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

logo ms kraj


"Budova občanské vybavenosti"

foto1foto2foto3

foto4foto5foto6

foto7foto8foto9

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

logo ms kraj

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů