Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Historie

Pánský mlýn - Kyjovice

Kyjovice byly založeny kolem roku 1290 opatem Budišem, který zde působil v letech 1267 až 1290, pro potřeby kostela.

Od roku 1430 měl vrchní právo v Kyjovicích a v Těškovicích Václav Falkl z Čochendorfu. Falkl byl pánem na již zaniklé tvrzi Žebrákově, která se nacházela snad někde mezi Těškovicemi a Výškovicemi.

Jeho potomek Alexandr Falkl roku 1496 pustil svůj díl - Kyjovice, Těškovice, Výškovice a Žebrákov svému bratru Mikuláši. Tento však již v roce 1498 své vrchní právo na těchto vsích prodal Janu Bílovskému. Tak se Kyjovice dostaly vrchním právem pod Bílovec, avšak statek a ves drželi v zástavě páni Oldřišovští.

Od roku 1529 má Kyjovice v držení pan Kryštof Tvarkovský z Kravař. Po soudních sporech o tom, kam mají lidé chodit robotovat, však musel vsi Kyjovice a Těškovice prodat pánům z Bílovce.

Roku 1543 se pak dostaly Kyjovice do vlastnictví pánu Janu Oderskému z Lideřova a po roce 1548 Mikuláši Pražmovi z Bílkova. Vlastnictví později dále přešlo roku 1568 na mladšího pána Pražmu a po něm roku 1610 syn Beneš z Pražma. Tento pan Beneš se zúčastnil odboje českých panů proti Ferdinandu II a pozbyl tyto statky v roce 1619. Jeho manželka Ludmila Piklarovna z Gvozdnic však měla na tomto statku intabulováno 6600 tolarů a tak jí byl statek v Kyjovicich postoupen. Roku 1642 poručila svůj majetek Marii, dceři své sestry. Druhá sestra Ludmily, Hedvika Pikarovna byla provdaná za Jiřího Adama z Kalkreutu. Následkem toho, že Marie neměla děti, zdědil v roce 1656 statek syn Jiřího Adama, Karel Bedřich svobodný pan z Kalkreutu. Ten postoupil Kyjovice svému synovi Karlu Maxmiliánovi svobodnému panu z  Kalkreutu, který si vzal v roce 1695 Marii Alžbětu hraběnku z Hodic a Olbramic. Po předcích držel znamenité statky v Horním a Dolním Slezsku. V roce 1692 přikoupil i Pustou Polom. Dne 29. Listopadu 1719 Karel Maxmilián umírá a jeho syn Antonín Leopold Ignác svobodný pan z Kalkreutu se stává dědicem Kyjovic, Těškovic, Malých Hoštic a Pustých Jakartovic. Ostatní dva synové postoupili, jak se zdá, své statky matce, která se po smrti Karla Maxmiliána provdala za Františka Karla Bohuslava svobodného pana Sedlnického z Choltic na Hrušově.

Znaky pana Antonína Leopolda Ignáce a jeho manželky Františky Antonie, svobodné paní Sakové z Bohuňovic, můžeme dodnes spatřit na soklech barokních soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána, umístěných v kaštanové aleji před zámkem.

sv. Jan NepomuckýPánem kyjovického panství se stává Quido Antonín Jan Nepomuk svobodný pan Kalkreut, který zde nechává vystavět pozdně barokní zámek. Z jeho manželství s Johanou Nepomuckou svobodnou paní z Minkvickburku pocházely tři dcery, z nichž Terezie -zřejmě nejstarší- se stala dědičkou Kyjovic. Poprvé se provdala 11. Ledna 1795 za Rudolfa hraběte Korenského z Terešova, který už v červenci téhož roku umírá. 12. Listopadu 1799 se stal jejím druhým manželem Arnošt August hrabě Falkenhayn, jež dal upravit zámek v tehdy moderním empírovém slohu do dnešní podoby. Arnošt August se po smrti své ženy oženil se sestřenici své manželky, Marii svobodnou paní z Königsbrunnu.

 

Zámek Kyjovice

Kyjovice zdědil po otci jediný syn z druhého manželství Theodor. Vláda Falkenhaynů zde byla krátká. Už dcera z jeho manželství s Idou svobodnou paní Hauzrovou, Berta Rosina, uzavírá svou smrti 4. Června 1915 ve Vratislavi tuto rodovou větev a majitelem Kyjovic se stává její syn Bedřich Theodor hrabě Stolberg. Rod Stolbergů byl na zámku v Kyjovicich až do roku 1945, kdy byli z Kyjovic vypovězeni. Tím končí panská historie Kyjovic a začíná jejich novodobá historie odvíjející se až dosud.

 

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů
1869 589 76
1880 678 110
1890 603 102
1900 668 111
1910 736 118
1921 714 122
1930 763 147
1950 686 158
1961 782 171
1970 876 177
1980 870 187
1991 826 218
2001 834 216
2011 805 198

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů