Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Odpady 2024

Změna odpadového hospodářství obce Kyjovice od 1.4.2024

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 6.62 MB

 

Časté dotazy ke změně odpadového hospodářství v obci:

Co je SKO (směsný komunální odpad)?

odpad, který nelze dál materiálně ani energeticky recyklovat a patří na skládku.

 

Co tvoří legislativou stanovený limt, který se každým rokem snižuje, zatímco polatek roste?

Celkový objem nádob v obci Kyjovice, přepočtený na tuny. Celkový objem v obci (ke dni 20.3.2024 ) je 220t.

 

příklad:

240l popelnice je naplněna 1/3 SKO a 2/3 vzduchu. 2/3 vzduchu nám navyšuje legislativou stanovený limit a od měsíce září do prosince platíme zvyšenou sazbu uložení nad stanovený limmit.

Přerozdělením nádob se snažíme redukovat u jednotlivých domácností vývoz "vzduchu", který obec musí financovat. Změnou systému chceme dosáhnout financování skutečného stavu SKO, který každý z nás produkuje.

V roce 2022 jsme od září do prosince zaplatili za překročení limitu ( tkzv. i vzduchu)                   86 912 Kč navíc!

V roce 2023 jsme od září do prosince zaplatili za překročení limitu (tkzv. i "vzduchu")               126 080Kč navíc!

Kdyby nenastala změna v roce 2024 - zaplatili bychom za roky 2022 - 2025 částku 750 192 Kč za překroční stanoveného limitu  ( a tkzv. i "vzduchu")

Změnou od 1.4.2024 ušetříme za roky 2024 + 2025 částku 537 200 Kč za překročení legislativního limitu produkce SKO ( a tkzv. i "vzduchu").

 

Obec má povinnost ze zákona odebírat veškerý vyprodukovaný odpad obce a přidělená nádoba  mi nestačí. Jak mám postupovat?

Ano obec má povinnost ze zákona odebírat veškerý vyprodukovaný odpad, ale také každý občan má ze zákona povinnost třídit. Pokud Vám přistavená nádoba na SKO nestačí, pošlete písemnou žádost s odůvodněním zvýšené produkce SKO. Žádost následně vyhodnotíme a informujeme žadatele o dalším postupu.

 

Proč mám žádat o BIO nádobu v ceně poplatku, když používám kompost?

Protože do BIO nádoby patří 38% odpadu z SKO, které nepatří na kompost.

 


Kalendář svozu odpadů pro rok 2024

svoz 2024

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 89.16 kB


 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 974.24 kB

 

 


Cena poplatku za odpady pro rok 2024

  • 700,- Kč - za každou osobu, která je přihlášena k trvalému pobytu nebo bydlí v obci Kyjovice a využívá systém odpadového hospodářství.
  • 700,- Kč - za každou rekreační chatu a chalupu na katastrálním území obce Kyjovice.

Číslo účtu obce

1842644309/0800

Variabilní symbol

  • 090000000 + číslo popisné (např.0900000002 - VS pro číslo popisné 2)
  • 0900000 + číslo popisné  (např.0900000299 - VS pro číslo popisné 299)
  •  090000 + číslo evidenční (např.0900001002 - VS pro číslo evidenční 1002)

Splatnost poplatku do 31.3.2024 dle OZV

 


Sběr a svoz velkoobjemového odpadu

Místo sběru: prostranství u nákupního střediska TEMPO

  • SOBOTA - 11.5.2024 - od 08.00 do 10.30 hod
  • SOBOTA -2.11.2024 - od 08.00 do 11.00 hod

 

V uvedený den bude probíhat sběr objemného odpadu, tj. takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a jedná se např. o nábytek, matrace, koberce aj. Zároveň probíhá sběr kovového odpadu, elektrospotřebičů, nebezpečných odpadů jako jsou oleje, barvy aj. Předmětem sběru není stavební odpad, střešní krytiny apod. 

Organizaci a pomoc při sběru budou zajišťovat pracovníci technické skupiny naší obce.

 

Více informací o třídění odpadů na stránkách našich partnerů

Ekonom.cz - Sstém sběru a recyclace obalových odpadůJak třídit cz - Informace k třídění odpadůOZO Ostrava - Svoz odpadů pro okolní obce


 

TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!

plastysklopapír

plasty

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů