Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Opatření ČR - COVID 19

znak

 

 25.5.2020

Opatření obecné povahy

 


 

25.5.2020

Uvolňování opatření

 


 

 

11.5.2020

236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

7.5.2020

235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

5.5.2020

Opatření obecné povahy

 


 

4.5.2020

225. - 227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

 


 

1.5.2020

 

223. - 224. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 30.4.2020

218. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

220. - 222. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

28.4.2020

212. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

213. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

 


 

27.4.2020

211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 27.4.2020

207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129//2020 Sb

209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

 


 

27.4.2020

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

 


 

24.4.2020

202. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

203. - 204. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

24.4.2020

Prodlužní platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 (dále jen opatření) do 14. května 2020 23:59,

 


 

24.4.2020

193. -198. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 24.4.2020

185. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětvícestovního ruchu

186. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů187. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

188. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování dobystudia pro účely dalších zákonů

189. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnostív oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

190. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákono realitním zprostředkování)

191. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudníhořízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

192. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

 


 

17.4.2020

178 - 179. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

17.4.2020

177. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

 


 

15.4.2020

172. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviruSARS CoV-2

173. - 174. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

14.4.2020

159. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

160. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovýmstavem při epidemii v roce 2020

161. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 


 

9.4.2020

154. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

155. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celnísprávy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 


 

9.4.2020

156. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

157. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

158. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištěníčinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 


 

6.4.2020

150. - 152. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

153. Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření

 


 

31.3.2020

143. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

30.3.2020

140. - 142 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

27.3.2020

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce2019/2020

136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostia důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 26.3.2020

130 -132 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

26.3.2020

129. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

 


 

26.3.2020

Mimořádné opatření  MZ platné od 27.3.2020

 


 

25.3.2020

Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

 


 

24.3.2020

Fungování úřadů a OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU. Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že obecní úřady nelze „zcela uzavřít“, je však nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy.

 24.3.2020

Tisková zpráva MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

 


 

24.3.2020

Tisková zpráva MŽP - S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

 24.3.2020

122 - 128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 


 

24.3.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků. Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů

 


 

23. 3. 2020 

120. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálníhotelevizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standardDVB-T2)

121. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látekv elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 


 

20.3.2020 11:31 - mimořádné opatření doba pro seniory

 

 

20.3.2020 11:28 - Usnesení vlády ČR č.262, č. 264, č. 266, č. 267

 

 

18.3. 2020 21:36 - Usnesení vlády ČR č. 247, č. 248, č.249

 

 

17.03.2020 10:23 - Usnesení vlády ČR č.238, č.239, č.240, č.241 + sdělení MV

 

 

16.3.2020 7:20 - Usnesení vlády 84. - 90. ze dne 15.3.2020

 

 

16.3.2020 7:15 - Usnesení vlády 83. ze dne 15.3.2020

 


16.3.2020 7:10 - Opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020

 

 

16.3.2020 7:05 - Místa určená k překračování hranic ČR

 

 

15.03.2020 20:35 - Finanční správa reaguje na aktuální situaci

 

 

Doporučujeme návrat z rizikových zemí - Ministerstvo zahraničních věcí

 

 

Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020

 

 

Mimořádné opatření MVČR

 

 

Příloha opatření obecné povahy

 

 

Informace Ministerstva zemědělství

 

 

Informace Ministerstva spravedlnosti

 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 208 o přijetí krizového opatření

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k nouzovému stavu

 

 

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky

 


Mimořádné opatření MVČR Dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

 

 

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

 

 

Mimořádné opatření 1......zde ke stažení

 

 

Mimořádné opatření 2......zde ke stažení

 

 

Karanténa a jak se v ní chovat zde ke stažení