Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Korálek

Sdružení při ZŠ a MŠ Kyjovice

je občanským sdružením spolupodílejícím se na vytváření volnočasových aktivit pro děti a mládež v obci Kyjovice a jejím okolím. Sídlem sdružení je Základní škola Kyjovice, zajišťující vzdělávání žáků od 1. do 4. ročníku.

Seznam členů výboru občanského sdružení Korálek

Předsedkyně: Miroslava Milotová

Místopředsedové: Ing. Martin Hrbáč, Roman Hrbáč

Účetní: Ing. Jana Škrobánková

Hospodářka: Iveta Gardianová

Další členové: Silvie Karešová, Barbora Krayzlová, Stanislava Křístková, Barbora Dvořáková, Kateřina Grygarová, Kateřina Vavrečková, Mgr. Simona Havrlantová, Radomír Lamr, Petr Mareš, Bc. Soňa Kozelská

Jednorázové aktivity:

  • odpolední dílny pro děti a dospělé s výtvarnou a ekologickou tematikou (Vánoční dílny, Velikonoční dílny, Dýňování) 
  • sportovní a kulturní akce pro děti a rodiče (Drakiáda, Maškarní ples pro děti, Společenský ples pro dospělé, Den pro maminky, Den dětí...)
Pravidelně fungující volnočasové útvary:

Taneční soubor – svou činností se zaměřuje na rozvíjení pohybových aktivit mládeže ve věku od 6 do 15 let, především v oblasti scénického tance. Soubor se prezentuje na kulturních akcích v naší obci a okolí.

Dramatický kroužek – působí již devět let pro žáky 1.-5. ročníku. Divadelní soubor se schází pravidelně 1 – 2x týdně od září do června. Také se už tradičně zúčastňuje soutěžní přehlídky dětských divadel v Opavě. Činnost každoročně vyvrcholí malým turné po okolních školách a obcích.

Zdravotnický kroužek – hlavní náplní tohoto kroužku je zdravověda a zdravý životní styl. Děti se každoročně účastní soutěže Mladý zdravotník v Opavě.

Počítačový kroužek – náplní tohoto kroužku je seznámení dětí 1. – 5. ročníku se základy práce na PC a se základy komunikace prostřednictvím internetu.

Výtvarný kroužek pro předškolní děti – rozvíjí výtvarné schopnosti a podporuje školní zralost předškolních dětí

Na závěr školního roku se všechny tyto volnočasové útvary prezentují na akci nazvané „Prezentace našich kroužků“. Při příležitosti druhého ročníku byl o vydám informační bulletin, který popisuje zapojení Korálku do Nadace OKD -naleznete jej zde.

Informace o nadaci a i o samotném sdružení vyšlo i v periodiku Moravskolezský deník - celé znění článku najdete zde.

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů