Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Opatření Kyjovice a okolí

COVID 19

Kyjovice


logoŘeditel Domova Na zámku, příspěvkové organizace, si dovoluje požádat všechny občany, aby i nadále respektovali zvláštní postavení domova pro seniory a potřeby zvýšené péče o seniory a dodržovali zákaz návštěv, ale i zákaz vstupu do areálu domova včetně parku. Vedle potřeby dodržovat protiepidemiologická opatření je zákaz vstupu do areálu a parku nutný i vzhledem k probíhajícím stavebním pracím, pohybu vozidel a stavební techniky na stavbě a tím zvýšeného nebezpečí úrazu.

Zároveň děkuje všem za poskytnutou pomoc a podporu.


kaple

Římskokatolická farnost oznamuje, že vláda ČR od dnešního dne opět povolila konání bohoslužeb za účasti maximálně 15 osob. Bližší informace týkající se života naší farnosti naleznete nejpozději dnes večer na webových stránkách farnosti. Prosíme o poskytnutí těchto informací starším spoluobčanům v rodinách a ve svém okolí.


kapleFarní rada oznamuje, že na Velký pátek bude kaple otevřena k soukromé modlitbě od 8:00 do 18:00 hodin. Bude možno vzít si domů také posvěcené  ratolesti – kočičky. V ostatních dnech již bude kaple opět otevřena alespoň v prostorách hlavního vchodu před bezpečnostní mříží k soukromé modlitbě.

 


 

posta

Oznámení o změně pracovní doby pošty v Kyjovicích od 6.4.2020


logo

Milí rodiče,
zápis do 1. třídy letos proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí.

Dokumenty potřebné k žádosti najdete na webu školy v záložce AKTUALITY. Můžete je doručit těmito způsoby:
a) do datové schránky školy - ID ctbmeu5
b) e-mailem s úředně ověřeným podpisem na email: reditelka@zs-ms-kyjovice.cz
c) poštou na adresu: ZŠ a MŠ Kyjovice, Kyjovice 101
d) osobním předáním dokumentů (v týdnu od 27. - 30. 4.)
e) vhozením dokumentů do poštovní schránky školy - hlavní vchod (v týdnu od 27. - 30. 4.)


Pokud přemýšlíte o ODKLADU školní docházky, najdete potřebné informace a dokumenty opět na webu naší školy
(www.zs-ms-kyjovice.cz).
V průběhu května vás budeme o přijetí vašeho dítěte informovat na webových stránkách školy zveřejněním seznamu přijatých žáků (pod registračním číslem).
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání zapsaných dětí, abychom si alespoň trošku nahradili zrušená Nanečista. Setkání proběhne nejpozději poslední týden v srpnu. Těšíme se na vás.
 

Blanka Drozdková
ZŠ a MŠ Kyjovice


Kyjovice

Opatření starosty č. 4/2020 - Informace pro občany o přijetí krizových opatření dle usnesení vlády ČR a obce Kyjovice


MUDr. Mucha

MUDr. Pavel Mucha, ambulance praktického lékaře.

Aktualizace informací - vzhledem k trvalému nedostatku ochranných pomůcek, které jsou naši ambulanci dodávány přídělem,
jsme nuceni i nadále pracovat v nouzovém režimu.


  KapleŽIVOT FARNOSTI V NOUZOVÉM STAVU k 20. 3. 2020


logoMilí rodiče,
plně si uvědomuji, že situace, kterou teď prožíváme, je pro nás všechny velmi náročná. Věřte, že respektujeme veškerá opatření naší vlády a snažíme se je důsledně dodržovat. Bohužel školy se dostaly do situace, se kterou nemají žádné zkušenosti. Zvlášť pro naši malou školu, kdy jsme zvyklí se potkávat s rodiči téměř denně, je tato situace velice obtížná. Hledáme nové cesty, jak nyní co nejefektivněji pracovat. Jak všichni víte, školy se zavřely ze dne na den, takže jsme ani nestihli dětem předat všechny materiály, které by jim výuku doma ulehčily. Protože ministerstvo školství vydává pouze obecná doporučení a žádná nařízení ohledně výuky či předávání materiálů zatím nemáme, i my teprve hledáme tu správnou cestu, stejně jako jiné školy. A někdy je to hledání metodou pokus - omyl.
Tímto prosím všechny rodiče o shovívavost a děkuji všem, kteří se nám snaží v dané situaci pomoci. Prosím sledujte především školní emailové zprávy. Brzy zveřejníme, jaká další interaktivní prostřední můžete při komunikaci s naší školou využít.
 

Zdravím všechny děti a rodiče.

Blanka Drozdková



logoMUDr. Sýkorová -  Oznámení o omezení provozu zubní ambulance, kde se až do odvolání budou ošetřovat pouze bolestivé případy. Prosíme o telefonickou domluvu na čísle 553776111. 


DnZV Domově Na zámku, příspěvkové organizaci, trvá v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví zákaz návštěv osob žijících v tomto zařízení pobytových služeb. Vyzýváme všechny, aby tento zákaz respektovali.

Ing. Leo Nevřela

 

Kontakt

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů