Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Rekonstrukce základní školy v Kyjovicích – 3. etapa


 

Přesný název projektu: „Rekonstrukce základní školy v Kyjovicích – 3. etapa“

Registrační číslo projektu:         CZ.1.10/4.1.00/04.01057

 

obr

Výše uvedený projekt byl po schválení k financování z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 dopracován tak, aby byl připraven k provedení výběrového řízení na hlavního dodavatele stavebních prací a následné realizaci. Přes všechno úsilí k rychlému provedení výběrového řízení (musely být dodrženy zákonné postupy) nebylo možno ukončit řízení před prázdninami, aby bylo možno pro realizaci stavebních prací plně využít volné prostory budovy v období letních prázdnin.

 

Realizace byla tedy zahájena ihned po podpisu smlouvy o dílo a předání a převzetí staveniště dne 19.8.2013. Realizaci provádí firma POHL cz, a.s, odštěpný závod Opava a přestože termín pro ukončení realizace nebyl hodnotícím kritériem, bylo dohodnuto, že stavební práce budou probíhat tak rychle, aby byl termín ukončení prací maximálně zkrácen. Vzhledem k tomu, že od 1.9.2013 byl zahájen nový školní rok pro děti 1. – 5. třídy, bylo dohodnuto s ředitelkou a učitelkami základní školy takové organizační opatření, aby práce nebyly přerušeny a pokračovaly v plném tempu. Proto byly děti rozděleny na výuky do prostor mateřské školy, klubovny TJ Sokol a budovy obecního úřadu.

 

Od zahájení vlastní realizace byly nejprve prováděny práce související s demontáží a odstraněním vnitřních konstrukcí, jako jsou dřevěné příčky, podlahové konstrukce, dveře a zárubně, okna a okenní rámy. Následně pokračovaly práce spojené s otlučením a opravou vnitřních omítek. Tyto souvisí s prováděním elektroinstalace, vodoinstalace a výměnou odpadů. Rovněž práce na ústředním topení vyžadují kompletní opravu komínu, tj. vyfrézování, vložkování nerezu, úpravu nadstřešní části a napojení na stávající kotle.  V horním podlaží byla provedena demontáž podlahové konstrukce chodby a byla nahrazena novou skladbou. Nová okna stejného typu jako v kuchyni byla namontována, ukotvena a zapěněna. Následně byly opraveny vnitřní špalety a instalovány parapety.

Venkovní práce byly zaměřeny na zemní práce pro položení potrubí a odvodnění dešťových svodů a napojení drenáží nových chodníků. Současně byl proveden odkop zeminy u části budovy, kde jsou sklepní prostory, byla provedena oprava a vyrovnání kamenných základů pro ukotvení nopovy folie a zabezpečení průniku vody zvenčí do sklepních prostor. Následně byly odkopy zpětně zasypány a zhutněny. Součástí oprav je rovněž zateplení budovy kompletním zateplovacím systémem tak, aby souběžně s novými okny došlo k úspoře energií při vlastním provozu školy. V současné době jsou práce ve vnitřních prostorách tak daleko, že připravujeme povolení k užívání dříve, než budou dokončeny venkovní práce tak, aby byla možná výuka dětí již od 4.11.2013. Zbývá už jen dokončit kompletaci elektroinstalace a podhledů, které jsou v závěrečné fázi. Poslední fází bude řádná oprava schodiště obou ramen a oprava dlažby. Tyto věci jsou natolik spojené s historií školy, že je nutné věnovat repasi řádnou péči. Do spolupráce projektu je zakomponována i základní škola, která se bude podílet jak na výběru barevného řešení fasády, tak při závěrečném úklidu před zahájením výuky.

Těšíme se na dokončení a přejeme našim dětem a učitelkám příjemný školní rok v nových prostorách.

 

 

 

Ing. Ctibor Vajda

Starosta obce Kyjovice


18. 10. 2013 Zobrazit méně

Stránka