Přehled akcí 2020

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Srdce pro ROSKU

Srdce pro ROSKU

obr 1

Podpořte svým hlasem děti z MŠ Kyjovice v projektu Srdce s láskou darované. Odkaz na celý projekt a hlasování najdete... zde

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

TJ SOKOL Kyjovice

 

Ceník pronájmů v T. J. Sokol Kyjovice zde ke stažení

KlubovnaKlubovna2Klubovna3

Klubovna4Klbovna5Klubovna6

 

Výbor T.J. Sokol pracuje v tomto složení:

Starostka: Miroslava Rychtářová

Jednatelka: Iveta Gardianová

Hospodář: Anna Fojtíková

Náčelnice: Renáta Mojžyszová

Správce klubovny: Božena Vavrečková

Vzdělavatelka: Marie Vaňková

Členové: Stanislav Grygar, Jindřiška Vdovičíková, Stanislav Havrlant, Jaromír Drozdek, Kateřina Kurečková, Jarmila Grygarová.

 

T.J.  Sokol Kyjovice nabízí tyto  aktivity

Cvičení jógy, vždy v pondělí od 19.00 hod., vede p. Gelnarová

Zdravotní tělocvik , ve středy od 17.45 hod., vede J. Vdovičíková, A. Fojtíková

Taneční soubor Rebelky, čtvrtky od 18.30 hod., vede R. Mojžýszová

Cvičení Mia, pátky od 18.30 hod., vede R. Mojžýszová

Turistický oddíl, vede Božena Vavrečková

Divadelní soubor „ Pod zámkem“, vede J. Drozdek a S. Grygarová více na divadlopodzamkem.wenode.cz

 

 

 

Z historie:

TJ Sokol byla v Kyjovicích založena 27.11.1921 a to na podnět učitelů Josefa Kubánka a správce školy Josefa Salicha. Tuto myšlenku schválila valná hromada za pomoci mateřské jednoty klimkovické. Počáteční stav členstva:

24 mužů, 2 ženy, 10 dorostenců, 3 dorostenky.

Složení výboru TJ:

Starosta a vzdělavatel – Josef Salich

Místostarosta- Josef Bena

Náčelník- Josef Neuwirt

Členové:

Jan Teichman- revizor účtu,

Felix Havrlant - pokladník,

Teichmanová Jindřiška

Josef Grygar

Ludvik Frgala - jednatel,matrikář

Josef Stoniš,

František Ttížek,

Jindřich Sedlák - režisér,

Jan Kupka – hospodář,

 

Zajímavosti:

Členské příspěvky v době založení:

Pro necvičící členy – měsíčně 5 Kč, pro cvičící – 3 Kč

Zápisné činilo 5 Kč

První cvičení se uskutečnilo 15.12.1921 v sále U Vašiců za účasti 10 členů.Cvičila se prostna.

V pokladně bylo 137 Kč.

Jednota žila velice kulturním životem a to hlavně hraním divadelních her.

27.8.1922 se uskutečnilo první sokolské veřejné cvičení. Veřejné cvičení přecházel krojovaný průvod obcí s dechovou hudbou. Cvičilo se na louce J. Beny za vesnicí směrem na Zbyslavice.

 

Náplň aktivit TJ Sokol v minulosti:

Cvičení na nářadí, cvičení  prostných,

Pořádaní veřejných cvičení  na hřišti za vesnicí směrem na Zbyslavice, v zámeckém parku později na areále zdraví/

Pořádání sokolských bálů a plesů

Účast na Všesokolských sletech a Spartakiádách

Činnost ochotnického divadla / režiséři: Leopold Grygar, Jan Lichý, Karel Bajer,

Pavel Kučera, Marie Vaňková/

Pořádání stanových táborů U Patra, Pod Záhumení/

Pořádání šachových turnajů

Besedy s významnými sportovci

Pořádání Gymnastických čtyřbojů

 

Střípky událostí ze života TJ Sokol:

1960 – započalo cvičení v tělocvičně odborného učiliště v zámku / bývalá oranžérie/

            Sokol využívá tělocvičnu 2x týdně

1967 – TJ Sokol a MNV má zájem o prostory tělocvičny, neboť učiliště přestěhováno

1972 – přístavba zdi k tělocvičně, pořízena břizolitová omítka, k vytápění pouze jedny kamna.

Od 1975 Sokol součástí ČSTV

1977 – započata výstavba areálu zdraví

1978 – ústřední topení v tělocvičně

15.6.1980 – Slavnostní otevření areálu zdraví

1986 – zbourána košíkárna na jejíž místě se má stavět přístavba tělocvičny

Po r. 1989 znovu se Sokol může  hlásit k Tyršově myšlence – opět název Tělocvičná jednota  Sokol

 

Starostové TJ Sokol Kyjovice

Josef Salich

Jan Kupka

František Tížek

Josef Lichý

Jaroslav Trojka

Dušan Trojka

Stanislav Grygar

Miroslava Rychtářová

 

Kronikáři TJ Sokol:

Jan Teichman /1.2.1926 - 1957/

Rudolf Juchelka /1958 – 1974/

František Volný /1975 - 1992

Miroslava Rychtářová / od 1993 - doposud/

 

Útržky  novodobé historie až po součastnost

1993 Sokolské hry bez hranic v Kyjovicích

1994 – Všesokolský slet, z  Kyjovic cvičilo 19 žen, 6 mladších žákyň, 3 muži,

1995 – První Sokolské maškarní Šibřinky, nové sporty v Sokole nahrazují tradiční prostná a cvičení na nářadí - florbal, volejbal, cvičení kondiční gymnastiky, zájezdy do krytého bazénu, asfaltování vjezdu na areál, nátěr stropu v tělocvičně, vymalování tělocvičny,oprava krytů na radiátory cvičení se uskutečňuje 5x v týdnu, 8 druhů cvičení

1996 – Započata činnost oddílu stolního tenisu, 1. turnaj – 2/ 1996, 19 účastníků,  oprava podlahy v tělocvičně

1997 – Oprava střechy na klubovně TJ, pracuje 6 cvičení / 10cvičitelů/

2002 – Začíná problém s nedostatkem kvalifikovaných dobrovolných cvičitelů, započaly problémy s modernizací tělocvičny a areálu zdraví

2003 - Poslední stanový tábor pořádaný TJ / indiánské léto/

2004– Bramborobraní , akce na areále s hudbou a ochutnávkou bramborových specialit, snaha o převod majetku TJ sokol do vlastnictví obce Kyjovice z důvodů snadnějšího získání finančních prostředků na opravy tělocvičny a areálu.

2009 -2010 na pozemcích TJ Sokol je realizován projekt sdružením Kyjovičtí rodáci   s názvem Zahrada setkání.

2011 -Snaha NPÚ o prohlášení tělocvičny/ bývalé oranžérie/ za národní            kulturní památku. Toto se neuskutečnilo. Oranžérie nebyla prohlášena za národní kulturní památku. Probíhalo jednání o převod částí majetku TJ Sokol do vlastnictví obce. Hlavní náplní činnosti TJ byla činnost divadelního souboru Pod zámkem, činnost tanečního souboru MIA,  činnost oddílu stolního tenisu, zdravotního tělocviku a jógy. V roce 2011 byla zahájena činnost  turistického oddílu.Tělocvična byla na základě statického posudku uzavřena. Proběhla akce u příležitosti 90 let založení T.J. Sokol Kyjovice

 

2012 – Schválen převod majetku TJ( Sportovní areál a tělocvična ) v Praze na ČOS

2013 - Dokončen převod majetku TJ na obec Kyjovice

2014 - Byla provedena celková rekonstrukce areálu na náklady obce, která   získala na opravy dotace. Sportovní areál je již ve vlastnictví obce. Byla také provedena rekonstrukce interiéru klubovny T.J. Klubovnu je možné si pronajmout za účelem rodinné akce, večírku, schůze ( viz. ceník pronájmu) Úspěšně jsou pořádány turistické pochody. Divadelní soubor „ Pod zámkem“ sehrál 11 x představení Agentura Drahoušek za sezónu ( duben – listopad 2014)