Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

 

 o vydání a uložení „Územního plánu Kyjovice“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecní úřad Kyjovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Kyjovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 05. 04. 2017 byl vydán Zastupitelstvem obce Kyjovice Územní plán Kyjovice formou opatření obecné povahy, a jako takový nabyl účinnosti dne 21. 04. 2017.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obecní úřad Kyjovice, Kyjovice č. 2, 747 68 Kyjovice
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a územního plánu, Horní nám. 69, 746 26 Opava
  • Obecní úřad Pustá Polom, Stavební úřad, Slezská 250, 747 69 Pustá Polom

 

  1. Grafická část             
     

 

     2. Textová část